COMPENAT 1020 METAL YÜZEY HAZIRLAYICI

Ürün Kodu: COMPENAT 1020 Kategori:

Tek uygulamada metal yüzeyden pası, yağı ve gresi temizleyerek metal yüzeyi boyaya ve kaplamaya hazırlar. Metali mikroskobik ölçüde aşındırarak yüzeyde boya ve kaplamanın daha iyi tutunabilmesini sağlayan fosfat tabakası oluşturur.

Kullanım şekli: 1/5 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.